BELLY BALANCE PATIENTMATERIAL

OM PATIENTMATERIALET

 

I arbetet med IBS-patienter blir kostbehandligen FODMAP alltmer uppmärksammad. Behandlingsresultaten är goda och ca 75 % av patienterna upplever symtomlindring.

 

Vi på Belly Balance har arbetat med FODMAP i många år och erbjuder ett vårdgivarmaterial avsett för dig som dietister att använda i behandling. Eftersom kostbehandlingen FODMAP endast får utföras av leg dietister är det nödvändigt med rätt information för att få ett bra resultat.

 

Nedan ser du vad som ingår i materialet.

 

Har du redan köpt in patientmaterialet till din klinik? Logga in och ladda ner materialet här