BELLY BALANCE PATIENTMATERIAL

OM PATIENTMATERIALET

 

I arbetet med IBS-patienter blir kostbehandligen FODMAP alltmer uppmärksammad. Behandlingsresultaten är goda och ca 75 % av patienterna upplever symtomlindring.

 

Vi på Belly Balance har arbetat med FODMAP i många år och erbjuder ett vårdgivarmaterial avsett för dig som dietister att använda i behandling. Eftersom kostbehandlingen FODMAP endast får utföras av leg dietister är det nödvändigt med rätt information för att få ett bra resultat.

 

From 2020 ingår även vår diplomerande fördjupningsutbildning i IBS och FODMAP för alla som har patientmaterialet. Läs mer om vad som ingår här.

 

Har du redan köpt in patientmaterialet till din klinik? Logga in och ladda ner materialet här