Patientmaterial

Ladda ner patientmaterial

 

Här kan du som köpt patientmaterialet gå in och ladda ner listor, material och manus. Om du inte har materialet på din klinik kan du läsa mer och beställa här.