BELLY BALANCE PATIENTMATERIAL

NU ÄR IBS-BEHANDLINGEN I APPEN BELLY BALANCE GRATIS FÖR ALLA.

TIPSA DINA PATIENTER OCH UNDERLÄTTA DITT ARBETE!

OM PATIENTMATERIALET


I arbetet med IBS-patienter blir kostbehandligen FODMAP alltmer uppmärksammad. Behandlingsresultaten är goda och ca 75 % av patienterna upplever symtomlindring.


Vi på Belly Balance har arbetat med FODMAP i många år och erbjuder ett vårdgivarmaterial avsett för dig som dietister att använda i behandling. Eftersom kostbehandlingen FODMAP endast får utföras av leg dietister är det nödvändigt med rätt information för att få ett bra resultat.


I materialet ingår även vår diplomerande fördjupningsutbildning i IBS och FODMAP. Läs mer om vad som ingår här.


Har du redan köpt in patientmaterialet till din klinik? Logga in och ladda ner materialet här