DIPLOMERANDE UTBILDNING I IBS OCH FODMAP

 

From 2020 ingår vår diplomerande utbildning i IBS och FODMAP för alla dietister som har patientmaterialet. Utbildningen är onlinebaserad, gå när och var du vill. Efter avslutad kurs får du ett diplom skickat till dig.

 

Pris: Ingår i patientmaterialet. Kontakta oss om du vill anmäla dig.

 

Innehåll:

Del 1 - Vad är IBS?

Del 2 - Individuell behandling

Del 3 - Gruppbehandling

Del 4 - Medvetet ätande

Del 5 - Kostbehandlingen FODMAP

Del 6 - Återinförandet

Del 7 - Resultat, svårigheter, behandling av barn

Del 8 - Andra faktorer som påverkar magen

Del 9 - Stresshantering

Del 10 - Patientfall