Patientmaterial Info

Hej dietist!

I arbetet med IBS-patienter blir kostbehandlingen FODMAP alltmer uppmärksammad. Behandlingsresultaten är goda och ca 75 % av patienterna upplever symtomförbättring.

Vi på Belly Balance har arbetat med FODMAP under flera år och har tagit fram ett vårdgivarmaterial avsett att använda i patientbehandling. Eftersom kostbehandlingen endast ska utföras av leg. dietister är det nödvändigt med rätt information för att få ett korrekt behandlingsresultat.

Avsikten med materialet är att ge dietister i Sverige bästa möjliga förutsättningar för att jobba med FODMAP. Många söker på internet där en del felaktig information finns, vilket kan ge ett sämre resultat för patienten och minska trovärdigheten i behandlingen. Vårt material är anpassat till den svenska marknaden vad gäller livsmedel och ingredienser. 

Kostbehandlingen bygger på pågående livsmedelsanalyser och materialet uppdateras därför kontinuerligt. Vi erbjuder två olika paket:

Paket 1 – Individuella besök:

  • Kompletta listor med livsmedel som är tillåtna och icke tillåtna.
  • Upplägg och förklaring av FODMAP-behandling för vårdpersonal.
  • Behandlingsupplägg vid individuell behandling.
  • Shoppinglista med livsmedelstillverkare.
  • Fördjupningmaterial.

Pris paket 1: Grundpris material 2 500 kr ex moms/år.

Paket 2 – IBS-skola:

  • Innehållet i paket 1.
  • Komplett upplägg på IBS-skola.
  • Powerpointpresentation till patienter.
  • Manus till respektive tillfälle inkl stressfysiologi och andnings/avspänningsövningar.

Pris paket 2: 3 500 kr ex moms år 1 därefter 2 500 kr/år.

I paketen ingår även:

Kontinuerlig uppdatering av listorna ca 3 gånger per år.

Support via mail vid frågor och patientärenden.

Livechattar med dietisterna 1 g/månad

Möjlighet att hänvisa patienter till Belly Balance till rabatterat pris.

Beställning: Skicka ett mail till vardgivare@bellybalance.se där ni uppger fakturaadress samt namn på den som ska vara kontaktperson. Materialet skickas via mail.