Utbildning IBS och FODMAP

Moduler

Del 2 - Individuell behandling

Del 2

  • 10 minuter
  • Video

Del 3 - Gruppbehandling

Del 3

  • 6 minuter
  • Video

Del 7 - Resultat, svårigheter och barn

Del 7

  • 9 minuter
  • Video

Del 8 - Övriga faktorer som kan påverka magen

Del 8

  • 10 minuter
  • Video

Lektioner 15

Tid 131 minuter

Betyg

Enstaka köp


Lärare

Belly Balance

Jeanette Steijer & Sofia Antonsson, leg. dietister...

Förteckning

  • Att starta
  • Klar